top of page
Yellow Theme Background

מידת הנתינה
סיפורם של שמחה ודבורה ויינשטיין

Family Sounds green tree.png

שמחה ודבורה ויינשטיין, עלו ארצה בשנות ה-30 של המאה הקודמת, מלבוב שבאוקראינה, והיה להם חלום. הם רצו להקים בית ולתרום לתקומת העם היהודי בארצו. כיום, הבית שהקימו מכיל כ-50 צאצאים, המפוזרים ברחבי מדינת ישראל והיד עוד נטויה.
הם גידלו שני ילדים: מנחם ומרים, שעסקו שנים רבות בחינוך, ומספרים בהתרגשות רבה על הוריהם. סיפור חייהם של שמחה ודבורה היה מלא בנתינה, במזון, בלינה וסיוע לשארית משפחתם שניצלה מתופת השואה. לכולם הם עזרו גם אם זה היה כרוך בסיכון לעצמם. כך הנחילו לילדיהם את רוח הנתינה. ככל שתיתן יותר, תקבל יותר.

שמחה ודבורה ויינשטיין
00:00 / 01:04
bottom of page