top of page
IMG_9031.jpg

"כשהייתי עץ אהבתי רק לפרוח"*
סיפורו של מתן טולדנו

Family Sounds green tree.png

מקרוב ומרחוק, התאספו מסביב לשולחן אחד רבים מאוהביו ואהוביו של מתן טולדנו. ילדיו המתוקים ואמם, הוריו, אחותו וחברים - התיישבו לספר על חייו ולכתו של אדם חולם, שאפתן ונחוש, שהשתדל להפוך כל רגע למיוחד במינו והיווה השראה לרבים.

 

*המשורר אמיר גלבוע מתוך ספרו "רציתי לכתוב שפתי ישנים"

סיפורו של מתן טולדנו
00:00 / 01:04
bottom of page