top of page
סטרומצה ראשי.jpg

מבולגריה לישראל
יוסף (פפו) סטרומצה

Family Sounds green tree.png

יוסף סטרומצה (או בשם כינויו פפו), נולד ב-2 בינואר בשנת 1934 בעיר סופיה בבולגריה. אביו, דוד, היגר מסלוניקי לבולגריה בעקבות עסק הטבק המשפחתי, שם פגש את רוזה, אימו של יוסף, והשניים התחתנו. ילדותו של יוסף עברה בין סופיה ודופניצה, וכילד שגדל בצל מלחמת העולם השנייה בזמן שבולגריה הייתה תחת החוק להגנת האומה, זכורים לו בעיקר ימים טובים.


הערכתו הגדולה לבולגריה שהצילה את חייו, נשארה איתו עד עצם היום הזה, והוא אפילו לקח את ילדיו לטיול שורשים מרגש.

ליוסף היה גם אח גדול – אליהו (ליקי) סטרומצה, שעלה לארץ ישראל בשנת 1945 והתגייס לפלמח. שלוש שנים אחרי, המשפחה גילתה שאליהו נהרג בקרב על מלכיה, אך גופתו לא נמצאה. במשך 60 שנה האח נחשב נעדר – ובשנת 2009 החקירה הממושכת הגיעה לסיומה, והמשפחה סוף-סוף גילתה מה עלה בגורלו. שימור הזיכרון של אחיו, אהבת הארץ והנחלת החיבור לבולגריה, תמיד היו בראש מעיניו של יוסף, וזאת גם המורשת שחשוב לו כל כך להעביר לילדים ולנכדים היקרים.

יוסף (פפו) סטרומצה - מבולגריה לישראל
00:00 / 01:04
bottom of page