top of page
אני (משמאל) עם אחי הבוגר (יעקבת ע_ש סבי מצד אמי)) ואחותי הצעירה יותר, דבורה (ע_ש סבתי מצד

בן הארץ 
מורשת ומשפחתו של פרופ' מוטי שכטר

Family Sounds green tree.png

פרופ' מוטי שכטר נטוע עמוק באדמת הארץ. זה לא מפתיע נוכח העובדה שהוא צאצא למשפחה אשר הגיעה לארץ ישראל כבר בשלהי המאה ה-18, במסגרת עליית החסידים.

כנער, הוא שאף להגשים ולהיות עובד אדמה. השאיפה הזאת הובילה אותו לביה"ס החקלאי "כדורי" ומשם ללימודי כלכלה חקלאית ולקריירה אקדמית מפוארת - מומחה בעל שם בתחומי הקיימות והסביבה .לשעבר רקטור אוניברסיטת חיפה. נשיא מכללת תל -חי. ומקים ביה"ס לקיימות בבין תחומי- אוני' רייכמן.

פרופ' מוטי שכטר מגלם בביוגרפיה שלו את תולדותיו של "היישוב הישן" ואת סיפורם של יהודי "תחום המושב" וכן את אהבת הארץ והחרדה לגורלו של כדור הארץ נוכח משבר האקלים המאיים. 

מורשת ומשפחתו של פרופ' מוטי שכטר
00:00 / 01:04
bottom of page