top of page
pic7.png

סיפור שמתחיל מסביב למדורה ומסתיים באהבה, בית ומשק
תמריס ואיציק פרדו

Family Sounds green tree.png

היא ניו-יורקרית מבטן ומלידה

והוא?

נולד בחיפה שתחת שלטון הבריטים. 

היא ביקרה בישראל בעיקר כתיירת

והוא -

נתן את שנות נעוריו לפלמ"ח ולמאבק לעצמאות.

היא והוא נולדו בזמנים אחרים, למשפחות אחרות ובמקומות שונים לגמרי

משני צידי האוקייאנוס.

וזהו סיפורם הבלתי אפשרי, סיפור על אהבה שמנצחת.

תמריס ואיציק פרדו
00:00 / 01:04
bottom of page