top of page
P5300047_edited.jpg

עוד מדברים עליה בהערצה
סיפורה של ד"ר יעל פוזנר

Family Sounds green tree.png

"כששאלנו למה אמא לא נמצאת הרבה בבית, הנרייטה סאלד אמרה שזה כי היא דואגת להרבה ילדים אחרים שאין להם אמהות."

היא השלימה את הדוקטורט בפיזיקה בגיל 23. את הילדים שהצילה מברלין הנאצית, שיכנה בחוות נוער שהקימה עם בעלה, לודוויג. למבצע לכידתו של אייכמן, כתבה את סיפורי הכיסוי. ואם לא די - ייבאה ארצה את רעיון המתנ"סים לבתי הספר הקהילתיים.

את כל חייה, ד"ר יעל פוזנר הקדישה למה שראתה כטוב ביותר.

האזינו לסיפורה.

סיפורה של ד"ר יעל פוזנר
00:00 / 01:04
bottom of page