top of page
מנשה פיסטרוב ראשי_edited.jpg

המסע המופלא של מנשה פיסטרוב

Family Sounds green tree.png

אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים, כתב ד"ר סוס, מנשה פיסטרוב ומסעות חייו המופלאים הם ההוכחה המרתקת למשפט הזה. מילדות בצל האנטישמיות באירופה של שנות ה30, אל שנות הקמת המדינה, מסעות חוצי ישראל והתגברות על מכשולים, יצר הסקרנות וההרפתקנות תמיד ליוו אותו וכל זה לצלילי פסקול חייו, נגינת המפוחית.

המסע המופלא של מנשה פיסטרוב
00:00 / 01:04
bottom of page