top of page
MARA & BRUNO.jpg

סיפוק וגאווה
סיפורם של מרתה וברונו פסקל

Family Sounds green tree.png

במלאת 60 שנות נישואין, ברונו יצר פסל שמייצג את היחסים בינו לבין מרתה. 
סיפורם מתחיל עוד ברומניה, שם עברו את זוועות המשטר הנאצי והמשטר הקומוניסטי. שניהם רופאים, שחיכו עשור לאישור לעלות לארץ ישראל. 
בתחילת שנות השישים הם זכו לעלות והתחילו לבסס כאן את חייהם. הם התיישבו בחיפה ולאחר קשיים הצליחו למצוא עבודה בתחומם. ברונו אף שירת בצה"ל!
נולדו להם ילדים ונכדים, וכעת הזוג יוצר אומנות - מרתה מצלמת וברונו מפסל, מבלה, וקוצר את פירות עמלם.
זהו סיפורם של מרתה וברונו פסקל.

מרתה וברונו פסקל
00:00 / 01:04
bottom of page