top of page
20221119_103101_edited.jpg

מנדלים, מינדלים ואנחנו
סיפורם של רבקה וצבי מינדל

Family Sounds green tree.png

בין רבקה לצבי, יש המון חיכוכים. הם לא מסכימים על הרבה דברים, והשוני ביניהם - גדול מאוד. למשל: היא- יפה, הוא- לא, היא- קומוניסטית "שרופה" והוא- ציוני נלהב, היא- לא מסכימה להתחתן איתו והוא- משדך לה חבר משעמם… עד שלבסוף מתרצה. מעל שניהם מנצחת סבתא אחת, אמא של רבקה- סבתא גולדה, שמושקעת בגידול הנכדים- מאיר- מאריק, שרהלה- סופיה, חווה ובני, ומפנה לביתה וחתנה מספיק זמן, כדי לקחת חלק בחזון הציוני המתהווה, בארץ ישראל של המאה ה-20.

מנדלים, מינדלים ואנחנו
00:00 / 01:04
bottom of page