top of page
מריו לוי ראשי.png

מריו לוי, האיש והחזון
סיפורו של אבי החקלאות האורגנית

סיפור חייו של מריו לוי, אבי החקלאות האורגנית בישראל, הוא גם סיפורה של יהדות טריאסטה, תנועת הקיבוץ הדתי, אידיאל העבודה, הקרב על טירת צבי במלחמת השחרור, חקלאות בעמק בית שאן וציונות המובן הרחב של המילה.

הפרק הראשון עוסק בסיפור חייו המרתק של מריו, כחקלאי וכחלוץ: נתחיל את מסענו בעיר טריאסטה (איטליה), שם נולד וגדל מריו למשפחה יהודית מתבוללת יחד עם חמשת אחיו. האב עבד כפקיד ביום, ובלילה כנגן קלרינט. ב-1939 עלה מריו ארצה יחד עם עוד קבוצה של נערים איטלקיים, והחל בתהליך חזרה בתשובה. כעבור זמן, נשלחה החבורה לקיבוץ שדה אליהו שבעמק בית שאן, מיסודה של תנועת הקיבוץ הדתי. כך נפתח הפרק החלוצי בחייו של מריו. החבורה האיטלקית נטמעה יפה בשדה אליהו שהיה מאוכלס עד אז בעולי גרמניה. שם אף הוא הכיר את מי שתהיה אשתו לעתיד; פריבה- צעירה חלוצה יוצאת גרמניה. השניים התחתנו ונולדו להם חמישה ילדים.

מריו ופריבה היו התגלמות האידיאל של 'תורה ועבודה' בו החזיקו אנשי תנועת הקיבוץ הדתי. הם עבדו בעיקר בחקלאות; מצאת החמה ועד צאת הנשמה, בד בבד ללימודי יהדות ותורה.

הפרק השני עוסק במפעל חייו של  מריו לוי בקידום החקלאות האורגנית בישראל, בו הוא מאמין באמונה שלמה. בשנת 1983 הקים מריו יחד עם מספר עמיתים את 'הארגון לחקלאות אורגנית'- התארגנות של החקלאים האורגניים לתמיכה ועזרה הדדית. מתוך הארגון פעל מריו ללא לאות ועודד חקלאים לעבור לתחום, במקביל הוא המשיך לייעץ לחקלאים ולתרום להם מהניסיון הרב שרכש. פועלו הבלתי נלאה של מריו לקידום החקלאות האורגנית בישראל זיכה אותו בשנת 2013 בתואר דר' לשם כבוד מטעם אוניברסיטת בר אילן.

Family Sounds green tree.png
'מריו לוי, האיש והחזון - חלק א
00:00 / 01:04
Family Sounds green tree.png
'מריו לוי, האיש והחזון - חלק ב
00:00 / 01:04
bottom of page