יציאת מצרים האחרונה – משפחת לוי

Family Sounds green tree.png

סיפורה של משפחת קראים במצרים, שבנסיון להציל את עסקי הזהב המשפחתיים נותרה בין המשפחות היהודיות האחרונות בארץ הנילוס , עד שראשיה הפכו לאסירי ציון וגורשו ללא כל.

הסיפור המשפחתי המסופר מפיהן של בנות הדוד לולי וג’ויס, אשפיות הסיפורים הזוכרות כל פרט, מקים לתחייה יהדות שלמה מהותיקות והעשירות שנגוזה בתוך 20 שנים.

יציאת מצרים האחרונה: משפחת לוי
00:00 / 01:04