top of page
Ilan_Shoham-18.jpg

בעבר הירדן עם כושי רימון
סיפורו של אילן שוהם

אילן שוהם הוא קיבוצניק בכל רמ"ח איבריו והסיפור שלו נוגע בכל הצמתים המרכזיות בסיפורה של מדינת ישראל: החל מהימים הראשונים של הקיבוצים במדינה הצעירה, דרך כיבוש ירושלים ושחרור הכותל ועד חציית התעלה במלחמת יום הכיפורים.

Family Sounds green tree.png
סיפורו של אילן שוהם
00:00 / 01:04
bottom of page