top of page
יהודית ומשה חברים 1968_edited.jpg

רגעים קטנים של חסד
יהודית ומשה הרמן

Family Sounds green tree.png

יהודית ומשה הרמן נועדו להיפגש.

למרות שהיא נולדה בברית המועצות והוא ברומניה.

היא עלתה ארצה במטוס והוא באוניה.

היא הגיעה ליישב את ראש פינה והוא את אשדוד.

כל הנתונים הגאוגרפים והסטטיסטים הללו, לא יכלו ליהודית ומשה הרמן, כי הם נועדו להיפגש. רצף אירועים, שנראים לעיתים כמו מרוץ שליחים רב-דורי, הביאו את השניים ודחפו אותם קדימה להקים בית ציוני חם ואוהב בארץ ישראל. הסיפור שלהם הוא שעה של אהבה, עבודה קשה וגם... כמה ניסים.

רגעים קטנים של חסד - יהודית ומשה הרמן
00:00 / 01:04
bottom of page