top of page
HPSCAN_20221113214553812_2022-11-13_214641930.jpg

איש של אנשים
סיפורו של גיורא שחר

Family Sounds green tree.png

גיורא היה נער בעל ידי זהב, מטייל הרפתקן, אב צעיר ומפקד טנק שנפל בטרם עת במלחמת יום כיפור. הסיפור שלו שמתחיל בהיותו ילד שתמיד נמצא בראש העץ, מתבגר מכור לים של תל אביב, צעיר שמטייל בארה"ב ובאירופה וקושר שיחה עם כל מי שפוגש בדרך, שואף לחקור תרבויות ומקומות זרים. מחזר שטס לקצה השני של העולם אחרי אישה צעירה - שתהפוך לאשתו ואבא אוהב נקטע מוקדם מדי. חמישים שנה אחרי נפילתו, התכנסו בני משפחתו וחבריו כדי לספר לבנו אריק - על האיש המיוחד שהכירו.

גיורא שחר
00:00 / 01:04
bottom of page