top of page
nanababa.jpg

ראשי השבט
סיפורם של נאנא ובאבא כהן

Family Sounds green tree.png

בחג השבועות של 2022 התכנסו ששת האחיות והאחים לבית כהן כדי לספר את סיפור משפחתם שמתחיל בבגדד שבעיראק, עובר בכפר שלם שבתל אביב ומתבטא בדורות הבאים. זהו סיפורה של משפחה מלוכדת ועמידה שבצעד אמיץ, ותוך נטילת סיכונים רבים ויתרה על הכל כדי להבטיח את עתידם של ילדיה בארץ ישראל.

נאנא ובאבא כהן
00:00 / 01:04
bottom of page