top of page
69200413_2524212380934614_7138072007698022400_n.jpg

מנהיג ונהג
סיפורו של אבי גולדמן

Family Sounds green tree.png

איך הופך נער יורד ים שעזב את הלימודים למנהל אגף הכספים של אגד: אחראי על תקציבים, נוסעים וחשוב מכל - אלפי נהגים?
סיפורו של אבי גולדמן הוא סיפורה של מדינת ישראל באיש אחד, ששורשיו נטועים בתולדותיה של הארץ, שהיה בהגנה, בפלי"ם, לחם במלחמת השחרור, הגיע כיורד ים עד הים הצפוני ולבסוף מצא את מקומו באגד, בה עיצב את דמותה של התחבורה הציבורית בישראל כפי שאנחנו מכירים אותה כיום. לימים הוא גם דאג וייצג את גמלאי אגד לאחר הפרישה. זהו סיפורו של אבי גולדמן - מנהיג ונהג.

מנהיג ונהג - סיפורו של אבי גולדמן
00:00 / 01:04
bottom of page