top of page
aricha_family_2015.jpg

הבית ברחוב סלמה 107
סיפורה של משפחת אריכא

דרום תל אביב, רחוב סלמה. בתי המלאכה שעל הרחוב מפיקים צלילים של עשייה ועבודה. על קירות בתים מצוירים טקסטורות גרפיטי זרחני וקולות מחאה ובפינת רחוב צ׳לנוב, ניצב בניין מספר 107, בניין בן שלוש קומות, בית משפחת אריכא – בו מתגוררים האב יהודה האם שולמית ותשעת ילדיהם: יואל, אחינועם, דני, איילת, ברכה, יוני, שלום, עמי ואלעזר.

סיפורה של משפחה זו מתחולל בתקופה אחרת – תקופה שלא היו בה טלפונים או מחשבים, שכל בני הבית גרו בחדר אחד ורוב הזמן לא היו מתווכחים זה עם זה. גם היום, בשנת 2019, כשפגשתי את האחים – המיקרופון עבר מאחד לשני בסדר מופתי בשקט ובהערכה הדדית.

התכנית שאתם עומדים להאזין לה מציגה את הערכים המובילים עליהם גדלו האחים: האמונה, דרך הארץ והאחדות, זהו סיפור מיוחד – שמח, עצוב, מרגש ומצחיק שמשלב בתוכו את סיפורה של העלייה מתימן, של הקמת ארץ ישראל ושל העיר תל אביב.

Family Sounds green tree.png
סיפורה של משפחת אריכא
00:00 / 01:04
bottom of page