top of page
יעל ועמוס עם הבנים הכלות הנכדים והנכדות 2016.jpg

סיפורו של עמוס ערן

Family Sounds green tree.png

עמוס ערן הוא איש מעניין. לייתר הדיוק הוא איש כל כך מעניין שראיינתי אותו ארבע פעמים במקומות, בזמנים ובנושאים שונים. אחרי הכל, את מי שהיה שנים בשגרירות ישראל בוושינגטון, מנכ"ל ויועץ מדיני לראש הממשלה יצחק רבין, חלק מצוות ההיגוי של מבצע אנטבה, מנכ"ל חברת מבטחים וקונסול של כבוד של ליטא בישראל - יש הרבה מה לשאול.

עמוס ערן
00:00 / 01:04
bottom of page