top of page
אלעמה ורוביק_edited.jpg

האיכר שהפך מלח לדבש 
סיפורם של אלעמה ורוביק אלפרוביץ

Family Sounds green tree.png

זהו סיפורם של אלעמה ורוביק אלפרוביץ, חקלאים בני חקלאים, שהגיעו אלינו לאולפן בגיל 88 כדי לספר את סיפורים המרשים של שני ילדים מעמק יזרעאל של טרום קום המדינה, שהפכו לחלק מהגרעין המייסד של המושב ניר בנים שבדרום ומשם ביססו את עצמם כחלקאים מובילים ופורצי דרך בארץ ובעולם.

אלעמה ורוביק אלפרוביץ
00:00 / 01:04
bottom of page