top of page
1.jpg

המשפחה זה העיקר

סיפור מורשתם של משפחות שטרקשל וכצנלסון

Family Sounds green tree.png

החל משנת 1900 ועד היום, שני צידי המשפחה של רוני ואחותו עירית שטרקשל, מסביהם ועד לנכדים ולנינים מלאים בסיפורים מופלאים, מרגשים, מותחים ומרתקים. החל מאהרון שטרקשל סבם של רוני ועירית, שישב בשבי הרוסי בסיביר. דרך סבתא בלומה שנרצחה בבלזץ. דוד יוזק ששירת בחיל הפרשים הפולני ונפצע בלחימה. השתלטות הבולשוויקים על מפעל הגפרורים של סבא יצחק כצנלסון. סיפור נפילתו של מיכה שטרקשל ז"ל במלחמת יום הכיפורים. סיפור עלייתם ארצה של מיכאל שטרקשל ומרים כצנלסון אשתו, או קורותיהם של חמשת אחיה ואחיותיה. ישנם גם סיפורים רבים מהלחימה בתקופת טרום ההמדינה, עת התפקדו מרים ומיכאל שטרקשל לשורות ההגנה ולחמו בגבורה רבה. ולאורך הכל, עומדים איתנים ערכי אחידות ואהבת המשפחה והשאיפה המתמדת לידע. עבור פרק זה התכנסו רוני, עירית, מינה, מרית, ואירה כדי לספר את קורותיהם של בני משפחת שטרקשל וכצנלסון.

המשפחה זה העיקר - סיפור מורשתם של משפחות שטרקשל וכצנלסון
00:00 / 01:04
bottom of page