top of page
דוש1.jpeg

מנחה ליצחק
סיפורו של השופט יצחק שמשון שילה

Family Sounds green tree.png

השופט יצחק שמשון שילה, החל לשפוט בתקופת המנדט הבריטי ויצא לגמלאות לאחר שהספיק לשפוט בכל הערכאות בישראל, כולל בית המשפט העליון. בנם הבכור של ישראל וחיה-אסתר שימל, מגלינה שבפולין, עכשיו אוקראינה. עברת יצחק את שם משפחתו לשילה כאשר עלה לכס השיפוט. הוא הקים משפחה עם בחירת לבו רחל שור, קצינה בצבא הבריטי בזמן מלחמת העולם השניה, והיה לאב לשני בניו אילן ויוסי.
אל האולפן נקבצו מוקיריו ואוהביו כדי להעלות על הנס את זכרו של אדם יחודי זה.

השופט יצחק שמשון שילה
00:00 / 01:04
bottom of page