top of page
New Flowers

אישה שהיא קסם
סיפורה של אלכסנדה (שייבלה) אורטנברג

Family Sounds green tree.png

ארבעת השמות של שייבלה לא רק מרמזים מהיכן היא מכירה אותך ומתי פגשה אותך, הם גם ממפים את מסלול חייה האמיץ וחסר הרחמים. שמותיה מאפשרים לנו להכיר את שייבלה רוייזמן, הילדה הקטנה מרשקנה  שבבסרביה . את שורה אורטנברג, האישה הצעירה ששרדה את השואה ונישאה למיכאל. את אלכסנדרה אורטנברג העולה החדשה שהגיעה ארצה כמה חודשים לפני פרוץ  מלחמת יום כיפור - ואת בת שבע אורטנברג הגננת, העובדת והמתנדבת בארכיון מכון ז'בוטינסקי.

אלכסנדרה (שייבלה) אורטנברג
00:00 / 01:04
bottom of page