top of page
2.jpg

האיש עם העיניים הטובות

סיפורו של איתמר קוט

Family Sounds green tree.png

החיים של איתמר קוט היו חובקי עולם - מהלימודים בפריז, דרך ההתמחויות באירופה ובארצות הברית, ועד משלחת הסיוע לארמניה, שהוא עמד בראשה. אבל, איתמר, הרופא הטוב שהלך בדרכו של אביו - היה ועודנו בן הארץ.
הדרך שבה הוא הולך כבר למעלה מתשעים שנה בלתי ניתנת להפרדה מהשבילים במדינתו האהובה, שהוא עצמו היה חלק מבוניה - ומגניה.

האיש עם העיניים הטובות - סיפורו של איתמר קוט
00:00 / 01:04
bottom of page