top of page
Glasses

במקום הנכון
סיפורו של ד"ר יעקב קם

Family Sounds green tree.png

זהו סיפורו של דוקטור יעקב קם, שהיה רופא גדודי קרבי במלחמת יום כיפור, אשר יכולתו לקבל החלטות גורליות בזמן אמת, ואומץ ליבו – שזורים עמוק בחייו האישיים, המקצועיים, והצבאיים.

ד"ר יעקב קם
00:00 / 01:04
bottom of page