top of page
22384237_1712398008770273_2683736292036921779_o_edited.jpg

מ-840 ל-40 מטר מרובע
סיפור עלייתה של משפחת חסון

Family Sounds green tree.png

דמיינו מבנה בגודל 840 מטר מרובע, ככה נראה הבית של משפחת חסון בת שתיים-עשרה הנפשות בדמשק, סוריה. אבל למרות השפע, הותירה המשפחה היהודית הכול מאחור ובמשך שמונה עשרה שנים עלו טיפין טיפין לישראל, עד שהתאחדו שוב בארץ הקודש, בבית קטן פי 20 מזה שהעזבו. מוסה, האח התשיעי לבית חסון, האמין במשך אחת עשרה שנים שיש לו רק חמישה אחים. על ארבעת הבכורים, מעולם לא שמע. עם התבגרותו גילה כי הם עלו ארצה עוד לפני שנולד. בגיל 14, לאחר מסע מפרך ומסוכן, הגשים את החלום להתאחד עם אחיו הגדולים והגיע לישראל. בפרק זה יספר מוסה את סיפור העלייה הפתלתל של משפחת חסון.

משפחת חסון
00:00 / 01:04
bottom of page