top of page
אלי מפעיל את המחשב הראשון של חיל האויר בצרפת 1968 .jpg
רובר מכון ויצמן עם רמקול שטוח 1960.jpg

הולך בדרכו
סיפורם של רובר ואלי גמזון

Family Sounds green tree.png

הוא אלוף משנה במילואים בחיל האוויר, מהנדס אווירונאוטיקה בהכשרתו ומהנדס תוכנה בעשייתו, ממציא ויזם סדרתי, נשוי לציפה ואב לראובן ויונתן. אלי גמזון הוא נצר לשושלת מהנדסים-ממציאים המשתרעת על פני חמישה דורות שמתחילה בסבו, לאזאר גמזון, שהיה מהנדס מכרות, עוברת דרך אביו, רובר 'קסטור' גמזון, שהיה מהנדס אלקטרוניקה וממשיכה בשני בניו שהחליטו גם הם להתמיד בהנדסה ומסתיימת, נכון להיום, בשניים מתוך שבעת נכדיו הנמצאים בשלבים שונים של הכשרתם כמהנדסי תוכנה. אולם, כדי להבין את סיפורו האישי צריך קודם להבין מאין בא.

רובר ואלי גמזון
00:00 / 01:04
bottom of page