top of page
פיינגרש.png

החיים בצד הזיכרונות ממלחמת יוה"כ: קורותיו של יצחק (צוקי) פיינגרש

Family Sounds green tree.png

מלחמת יום הכיפורים, היא נדבך רב משמעות בחייו של יצחק (צוקי) פיינגרש. כמפקד טנק- מילואימניק צעיר, הוא השתתף בקרבות העקובים מדם בחזית הדרום-בסיני. קרבות ואירועים שנכנסו לדפי ההיסטוריה של המלחמה. ובהם, הקרב על "חמוטל"; הניסיון לגרור את גשר הגלילים; חציית תעלת סואץ מערבה לתוך מצרים.


יצחק בן המושב השיתופי רגבה הסמוך לנהריה ,עשה חיל ברבות השנים. הקים  עם פנינה רעייתו משפחה לתפארת-שלשה ילדים ועשרה נכדים. והמשיך את דרכו של אביו במפעל הנגרות רב המוניטין של המושב "מטבחי רגבה".
חייו מלאי פעילות. הוא חובב ספורט אתגרי -אקסטרים. אבל, המראות ,הקולות והזיכרונות ממלחמת יום הכיפורים לא באמת מרפים ממנו כל השנים.

קורותיו של יצחק פיינגרש
00:00 / 01:04
bottom of page