top of page
בית אור ראשי.jpg

סיפורה של משפחת בית אור

פרק א: זהירות, כאן בונים – תולדותיה של משפחת בית אור

מצד אחד – בכיר ב"אגד" וחקלאית אוקראינית. מן הצד האחר – פועל ואחות.
זהו סיפורם של ארבעה אנשים, שסיפוריהם נודדים בין כפרים נידחים באירופה לבין קריית-חיים הצעירה; בין פוגרומים איומים, וציונות שצמחה מהם; בין לימודים ברוסיה הרחוקה, לרפת בעין-חרוד; בין חיים צנועים, לשגשוג והצלחה.
אלו חיים של ארבעה אנשים, שמרכיבים משפחה אחת.
זהו חלק א' בסיפורה של משפחת בית-אור.

Family Sounds green tree.png
תולדותיה של משפחת בית אור - חלק א
00:00 / 01:04
Family Sounds green tree.png

פרק ב: מציירים משפחה – חלק ב' בסיפורה של משפחת בית-אור

חולצה כחולה. קיבוץ גבים. מכללת ספיר. פעולות תגמול. שלכת בפנסילבניה. ילדות בכפר-סבא. שיעורי מנדולינה. ציור שמתהווה.
זהו פרק עמוס בזיכרונות של אורי וחניק בית-אור, שמשחזרים את חייהם ביחד ולחוד. החל מהחלומות של אורי בן השלוש ושעות העבודה הרבות של חניק כילדה, דרך היכרותם ב"נוער העובד", הקמת קיבוץ גבים והלימודים האקדמיים, ועד הקמת מכללת ספיר, הייעוץ הגנטי והתרומה הרבה לקהילה. כל זה – ועוד לא מעט – בפרק ב' על משפחת בית-אור.

תולדותיה של משפחת בית אור - חלק ב
00:00 / 01:04
bottom of page